khảo sát Tam Quốc Gamota - Xuất chiến xưng Vương. Tựa game chiến thuật đích thực sẽ đưa bạn trở về thời Tam Quốc với những trận chiến khốc liệt nhất. Xông pha trận mạc, vượt ải đoạt bảo vật và sở hữu cho riêng mình hơn 300 danh tướng huyền thoại khác nhau trong Tam Quốc Gamota. Kẻ chiến thắng viết nên lịch sử.